ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

O Δρ. Στέφανος Χανδακάς μιλάει στο Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας.

Ο Δρ. Στέφανος Χανδακάς συμμετείχε στη Διαδικτυακή́ Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας με θέμα  «Πανδημία Covid-19 : Δεύτερο κύμα», του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας,με θέμα  « Εγκυμοσύνη & COVID – 19: Νεότερα δεδομένα»