ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ελλάδα, η πιο γηρασμένη χώρα της Ευρώπης το 2030

Την ανάγκη αντιμετώπισης της δημογραφικής κρίσης ως προβλήματος που απαιτεί μακρόπνοη στρατηγική και εθνική συνεννόηση επισήμαναν οι εκπρόσωποι της ελληνικής κυβέρνησης στο σχετικό συνέδριο του Economist, με δεδομένη μάλιστα την πρόβλεψη-σοκ της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, ότι το 2030 η Ελλάδα θα είναι η γηραιότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Δείτε εδώ