ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ

Πιστοποίηση ESG για την HOPEgenesis

Η HOPEgenesis έλαβε πιστοποίηση ESG (Environmental, Social and Governance) από το Κέντρο Αειφορίας (CSE) μέσω του προγράμματος ESG Impact & Investing για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη σημασία της ενσωμάτωσης κοινωνικών, περιβαλλοντικών κριτηρίων και κριτηρίων εταιρικής διακυβέρνησης στην εταιρική στρατηγική.

Δείτε εδώ