ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΤΟ Ν. ΑΙΓΑΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ

Ή μοναδική περιφέρεια της χώρας πού παρουσίασε αύξηση του πληθυσμού κατά τήν απογραφή 2021
είναι τό κέντρο δραστηριοποιήσεως της ΜΚΟ γιά τήν αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας HOPEgenesis
τής Μαρίας Κορνάρου

Δείτε εδώ