ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΕΡΕΥΝΕΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023: Η απογραφή πληθυσμού του 2021, μια πρώτη ανάλυση των προσωρινών αποτελεσμάτων της.
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022: Καμπάνια “Εμείς οι γυναίκες” σε συνεργασία με την Lidl Hellas, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022: Η απογραφή πληθυσμού του 2021, μια πρώτη ανάλυση των προσωρινών αποτελεσμάτων της.
ΙΟΥΛΙΟΣ 2021: Ελλάδα, δημογραφικές και οικονομικές αναλογίες, λόγος και αντίλογος με φόντο την δημογραφική γήρανση
ΜΑΙΟΣ 2021: Μελέτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας «Η πρόσφατη πανδημία θα επηρεάσει την γαμηλιότητα στην Ελλάδας;”
ΜΑΡΤΙΟΣ 2021: Έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε συνεργασία με τον καθηγητή Βύρωνα Κοτζαμάνη «Δημογραφικές εξελίξεις και προκλήσεις»
ΙΟΥΛΙΟΣ 2020: Γονιμότητα, θνησιμότητα, μετανάστευσης και  και σενάρια  για το πληθυσμο σε 195 χώρες  από το 2017 έως το 2100: 
ερευνα που δημοσιευτηκε στο www.lancet.com 
ΜΑΡΤΙΟΣ 2020: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων -Δημογραφικά Νέα – Τεύχος 38, 2020
Η δημογραφική γήρανση, πρόκληση ή απειλή;  
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης -Εργαστήριο Διαχείρισης Κινδύνων σε συνεργασία με την HOPEgenesis και με την υποστήριξη της EUROLIFE ERB Insurance Group
«Ερευνα-Διερεύνηση των παραγόντων που δημιουργούν πρόβλημα της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα.»  
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019: ΕΚΘΕΣΗ 2018 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
«Δημογραφικές εξελίξεις στην Ελλάδα και οικονομική πολιτική. Δημογραφικά αποτελέσματα - Αλλαγές στα ποσοτικά και ποιοτικά πληθυσμιακά χαρακτηριστικά γονιμότητας.»    
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019: Έρευνα ΔιαΝΕΟσις.
«Η χαμηλή γονιμότητα στην Ελλάδα, δημογραφική κρίση και πολιτικές ενίσχυσης της οικογένειας. Στόχος είναι να εξεταστεί η εξέλιξη και οι επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης στα δημογραφικά γεγονότα με εστίαση τη γονιμότητα.»    
ΜΑΪΟΣ 2018: Έρευνα HOPEgenesis
Έρευνα HOPEgenesis. «Αντίκτυπος της γονιμότητας στην οικονομική ανάπτυξη- Ανάλυση του ζητήματος της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα- Ανάδειξη των αιτιών δημιουργίας του καθώς και προτάσεις για την αντιστροφή του.»  
ΜΑΪΟΣ 2018: Έρευνα Μιχάλης Νικολέτος σε συνεργασία με την HOPEgenesis.
«Η υπογεννητικότητα στην Ελλάδα και ο αντίκτυπος  της στην οικονομική ανάπτυξη.»
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018: Έκθεση της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το δημογραφικό. Συμμετέχει ο Πρόεδρος της HOPEgenesis Δρ. Χανδακάς Στέφανος.
«Ενημέρωση και συζήτηση για το δημογραφικό -Προοπτικές και προτάσεις για τις βασικές αρχές μίας δημογραφικής πολιτικής.»
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018: ΔΟΜΗ ΓΕΦΥΡΑ σε συνεργασία με Περιφέρεια Στερεάς
«Έρευνα για τα δημογραφικά στοιχεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.»  
ΙΟΥΝΙΟΣ 2016: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής – Εργαστήριο Σπουδών Φίλων σε συνεργασία με ΚΕΘΙ (Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας),με την υποστήριξη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής-Πειραιά, του Κέντρου Αριστείας Πανεπιστημίου Ισλανδίας και με τη χρηματοδότηση του προγράμματος Ακαδημαϊκή Έρευνα στους τομείς Διαφορετικότητα, Ανισότητα και Κοινωνική Ενσωμάτωση.
«Βιβλιογραφική Επισκόπηση και ανάλυση Πολιτικών σχετικά με τη συμφιλίωση Επαγγελματικής και Οικογενειακής/Ιδιωτικής ζωής.»
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015: Καθηγητής Βύρων Κοτζαμάνης σε συνεργασία με το εργαστήριο δημογραφικών και κοινωνικών αναλύσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τη ΔιαΝΕΟσις και την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
«Ο πληθυσμός της Ελλάδας στον ορίζοντα 2050. Προβολή του μόνιμου πληθυσμού, του πληθυσμού στις διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης, του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας και του οικονομικού ενεργού πληθυσμού.»  
ΙΟΥΝΙΟΣ 2010: ΕΚΚΕ Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και Ινστιτούτο Κοινωνικών Πολιτικών.
«Το κοινωνικό πορτραίτο της Ελλάδας 2010.Περιλαμβάνει τις κατηγορίες Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός, Απασχόληση και Αγορά Εργασίας και Στρατηγική και Πολιτικές Κοινωνικής Ένταξης.»