Για 4η χρονιά συνεχίζεται το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Μια ελπίδα γεννιέται!» της ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.

13 Φεβρουαρίου, 2022

Πρόγραμμα κατά της υπογεννητικότητας, σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ ΗOPEgenesis

Για 4η χρονιά η εταιρία ΓΙΩΤΗΣ υλοποιεί σταθερά το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Μια ελπίδα γεννιέται!». Η εταιρία ΓΙΩΤΗΣ, στηρίζοντας διαχρονικά την οικογένεια και την ελληνική κοινωνία, έχει ως στόχο, μέσω της εθνικής αυτής πρωτοβουλίας, να συμβάλει στη μείωση της υπογεννητικότητας που απειλεί ιδιαίτερα τη χώρα μας, οδηγώντας σε δημογραφικό αδιέξοδο.

Δείτε εδώ