Η μη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και η οικονομική δυσχέρεια αυξάνουν την υπογεννητικότητα στην Ελλάδα

4 Νοεμβρίου, 2019

Η δυσκολία πρόσβασης σε υπηρεσίες Υγείας, το υψηλό κόστος προγεννητικού ελέγχου, το υψηλό κόστος τοκετού και ελέγχου της κύησης είναι βασικοί παράγοντες υπογεννητικότητας στη χώρα μας σύμφωνα με μελέτη με τίτλο «Διερεύνηση των παραγόντων που δημιουργούν το πρόβλημα της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα», που έγινε από την HOPEgenesis, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και την υποστήριξη του Ομίλου Eurolife ERB, με στόχο την διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής δημογραφικής πολιτικής.

 

 

Δείτε το άρθρο εδώ