Σάρα Χάρπερ στο συνέδριο Economist: Δυσεπίλυτο το δημογραφικό για τον πλανήτη

8 Απριλίου, 2024

Το δημογραφικό δεν είναι ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα, μόνο για τις ευρωπαϊκές ή τις προηγμένες χώρες του κόσμου, αλλά σχεδόν για το σύνολο του πλανήτη, παρότι σε κάποιες χώρες οι γεννήσεις εξακολουθούν να είναι ακόμα σε ικανοποιητικό επίπεδο.

 

Δείτε περισσότερα