Το Ν. Αιγαίο αντιμετωπίζει το δημογραφικό με αύξηση των γεννήσεων:

31 Οκτωβρίου, 2023
estia

Μοναδική φωτεινή εξαίρεση στις πτωτικές τάσεις του ελληνικού πληθυσμού αποτελεί όπως έδειξαν τα αποτελέσματα της απογραφής του 2021 ή
Περιφέρεια Ν Αιγαίου.

Δείτε Περισσότερα