3Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟΥ ECONOMIST ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ – «Αντιμετωπίζοντας το δημογραφικό ως έκτακτη ανάγκη»-Ο ρόλος της επιστήμης, των κυβερνήσεων, των πολιτών – Day 2

8 Απριλίου, 2024

Ένα νέο αφήγημα για το δημογραφικό πρόβλημα πρότεινε η κ. Ντουμπράβκα Σούιτσα, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δημοκρατία και τη Δημογραφία. «Η Ευρώπη δεν είναι μια ήπειρος που γηράσκει, αλλά μια ήπειρος που ζει περισσότερο» , τόνισε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι πλέον ζούμε κατά 20 με 30 χρόνια περισσότερο.

 

Δείτε περισσότερα