Δημογραφικό, η συρρίκνωση της εθνικής μας ζωής.

5 Φεβρουαρίου, 2019

Μονόδρομος φαίνεται ότι  αποτελεί για την Ελλάδα η επιλογή ενός νέου οικονομικού μοντέλου με παράλληλη εισροή ξένων επενδυτικών κεφαλαίων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πολυετούς κρίσης. Συνέπειες στα θεμέλια της οικονομίας, της κοινωνικής ασφάλισης,  της απασχόλησης, της κοινωνίας, της οικογένειας. Σημαντικότερη όλων, που παρασέρνει τους δείκτες όλων όσων προαναφέρθηκαν…, η δημογραφική γήρανση του πληθυσμού!

 

Το Δημογραφικό έχει δύο βασικά δεδομένα. Την υπογεννητικότητα, δηλαδή τον περιορισμό των γεννήσεων, και παράλληλα την αύξηση του προσδόκιμου της ζωής.

 

 

Δείτε το άρθρο εδώ