Ίδρυση της HOPEgenesis

13 Απριλίου, 2020

Ίδρυση της HOPEgenesis σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ιατρικής Επιτροπής, υπογραφή του Καταστατικού της HOPEgenesis.