Ενα νέο μέλος προστίθεται στο εργατικό δυναμικό της οργάνωσης στο πλαίσιο του προγράμματος Vodafone world of Difference του Ιδρύματος Vodafone.

13 Απριλίου, 2020