Η HOPEgenesis καλείται να συμμετάσχει στη Διακοινοβουλευτική Επιτροπή για τα Δημογραφικά Στοιχεία, όπου συζητήθηκε το μέγεθος του προβλήματος και οι πιθανές λύσεις.

13 Απριλίου, 2020