Η THI USΑ γίνεται χορηγός σε 6 νησιά των Δωδεκανήσων

13 Απριλίου, 2020

Αρκοί, Χάλκη, Κάσο, Λειψοί, Πάτμο, Τήλο.