Ο Δρ. Σ. Χανδακάς συμμετέχει στο 28ο Συνέδριο της Ευρωπαικής Εταιρείας Γονιμότητας & Στειρότητας (ΕΕΓΣ).

13 Απριλίου, 2020