Συμμετοχή της HOPEgenesis στον 24ο Διάπλου της Ομάδας Αιγαίου.

13 Απριλίου, 2020