Το Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας προσκαλεί τον Δρ. Χανδακά

13 Απριλίου, 2020

Το Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας κατά τη διάρκεια της ετήσιας σειράς ομιλιών 2018-2019 προσκάλεσε τον Δρ. Χανδακά να μιλήσει για το πρόβλημα της υπογεννητικότητας και του δημογραφικού προβλήματος στην Ελλάδα.