Το 2ο Τμήμα Μαιευτικής και Γυναικολογίας του Νοσοκομείου Αρεταιείου συνεργάζεται με την HOPEgenesis

19 Μαΐου, 2020

Η HOPEgenesis συνεργάζεται με το 2ο Τμήμα Μαιευτικής και Γυναικολογίας του Νοσοκομείου Αρεταιείου στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πρόκειται για ένα νέο μοντέλο δημόσιας, ιδιωτικής και μη κερδοσκοπικής εταιρικής σχέσης προκειμένου να αντιστραφεί αποτελεσματικά το χαμηλό ποσοστό γεννήσεων στην Ελλάδα.