Υπογράφεται 3ετής προγραμματική σύμβαση συνεργασίας της HOPEgenesis με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. Η Π.Σ.Ε δίνει την αιγίδα της σε 183 τοπικές κοινότητες και ένα νησί.

13 Απριλίου, 2020