Σ. Χανδακάς: Να ληφθούν μέτρα για να κάνουν οι Έλληνες παιδιά

13 Απριλίου, 2019

Η υπογεννητικότητα μαστίζει την Ελλάδα και τον τελευταίο καιρό γίνεται  ολοένα και μεγαλύτερος «θόρυβος» γύρω από το μείζον αυτό ζήτημα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας της ΑΣΤ.Μ.Κ.Ε. HOPEgenesis, μάλιστα, αποτελεί τροχοπέδη για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, καθώς της στερεί τον ενεργό πληθυσμό που μπορεί να προσφέρει ποικιλοπτρόπως. Και παρότι για την πλήρη αντιστροφή της θα χρειαστούν δεκαετίες, είναι αναγκαίο να γίνει η αρχή με μακρόβιες λύσεις.

 

 

 

Δείτε το άρθρο εδώ